امیر اسکندری

  • با محوریت «آشنایی دانش‌آموزان با سبک زندگی شهدا»

    کارگردان «فرزندان روح‌الله» در حالی از شروع تولید این مستند تلویزیونی خبر داد که بخش دوم جهت آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با شهدا ساخته می‌شود.