• لیلا پیلوا: نشست ویژه‌ شهر کتاب هم‌زمان با روز بزرگداشت مولوی، به بررسی کارنامه‌ مولوی‌پژوهی در سال اخیر و دو کتاب "کیمیا: ‌پرورده‌ی حرم مولانا" نوشته‌ غلامرضا خاکی و "بی من مرو" نوشته‌ اعظم نادری اختصاص داشت.