درباره هنرآنلاین

بسمه تعالی

 

"گمشده" همه انسان‌ها خداست و کمال‌خواهی و میل به زیبایی، ریشه در جستجوی همین "گمشده" دارد.

هنر گوشه‌ای مهم از تلاش انسان‌ها را برای یافتن این گمشده، به نمایش می‌گذارد.

"
هنر جوششی" و نه هنر "تکنیکی و مهندسی" در زمره هدیه‌های ارزنده‌ای است که خداوند در انسان به ودیعه نهاده تا هم به یافتن و نزدیکی به "او" منجر شود و هم انسان بتواند با کشف و شهود و خلسه و جذبه، به مرزهای ناشناخته‌ای از "‌وجود  راه پیدا کند.

بر این بنیاد، سخن گفتن از هنر جوشش و فطری، حتی در قالب خبر و اطلاعات به انسان کمک می‌کند؛ برای یافتن گمشده خویش، قدری بر خود فرصت خلوت کردن و اندیشه متعالی بدهد.

"
هنر آنلاین" برای همین منظور آمده است.

امیدواریم بتوانیم به سهم خود از غفلت موجود انسان نسبت به آسمان بکاهیم و بیش از پیش، جامعه را به درنگ و پرسش از خود بخواهیم.

"
هنر آنلاین"

موجودیت خود را در تعالی میهن و فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی آن بنیاد نهاده است.

برای رسیدن به این هدف بی‌گمان اندیشه و قلم ما به مشارکت و حضور شما همه خوانندگان و مخاطبان فرهیخته هنر آنلاین  نیازی سترگ و مستمر دارد.صاحب امتیاز و مدیر مسئول : مهدی افضلی

 

 

آدرس : خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از سینما آفریقا کوچه عتیقی نژاد، پلاک ١٢ واحد ٣

تلفن :

٨٨٩٢۷١۸٠
٨٨٩٢۷١۸١
٨٨٩٢۷١۸٢
٨٨٩٢۷١۸٣