اخبار ادبی؛

میلاد عرفانپور و محمدمهدی سیار نماهنگی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت وقایع تلخ اخیر منتشر کردند.