به گزارش هنر آنلاین، محمد خراسانی زاده مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با هنر آنلاین در ارتباط با اهمیت شرکت در انتخابات گفت: اگر به این موضوع فکر کنیم که شرکت نکردن در انتخابات چه آسیبی به ما می‌زند. آنگاه متوجه می‌شویم که شرکت در انتخاب چه ضرورتی دارد.

وی در ادامه افزود: هنرمندان ما می‌توانند با مشارکت خود در انتخابات موجب پیشرفت جامعه هنری شوند. عدم شرکت در انتخابات به منزله این است که سهم خود را در مسیر پیشرفت جامعه از دست می‌دهیم.

مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد افزود: جامعه هنری که همیشه در همه زمان ها با عمل به هنگام خود در مسائل اجتماعی نقش آفرینی کرده در این انتخابات، هم نقش خود را به درستی ایفا می‌کند.

وی در انتها گفت: از همه هنرمندان که دل درگرو این کشور دارند دعوت می‌کنم تا روز یازدهم اسفند در انتخابات مجلس شرکت کنند.