کتاب «طرائف الاحکام (تجربه‌های پاسخ گویی)» اثر سید عباس دیانت مقدم در ۱۴۴ صفحه منتشر شد.

به گزارش گروه ادبیات خبرگزاری هنرآنلاین، کتاب «طرائف الاحکام (تجربه‌های پاسخ گویی)» اثر سید عباس دیانت مقدم در ۱۴۴ صفحه در مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

پرسش و پاسخ از راهکارهای قرآنی برای کشاندن خواننده به تفکر و سپس هدایت است و درباره موضوعاتی مانند وجود پروردگار، هدف داری خلقت، عبث و بیهوده نبودن خلقت انسان، معاد، نبوت، هدایت الهی و اخلاق مطرح شده است.

کتاب حاضر در زمینه تجربه‌های پاسخ‌گویی فقهی تألیف شده تا بخش مهمی از پرسش‌ها و دغدغه‌های جامعه امروز را پاسخ گوید و شبهات را از چهره حقیقت ناب دین بزداید.

2 (8)

ساختار اثر

این کتاب در ۱۱ طریفه تألیف شده است؛ طریفه اولی با عنوان «غلط‌های مشهور» به بیان رجوع از احتیاطات و فتاوای مرجع تقلید به مرجع دیگر و چهل نماز وحشت برای شب اول قبر می پردازد.

طریفه ثانیه با عنوان «اتمام عمر بعضی مسئله ها» فرق بین آب حمام و آب‌های دیگر را بررسی می‌کند.

طریفه ثالثه با عنوان «مسائلی با جوانب متعدد» وسواس و جواز خوردن تربت اباعبدالله(ع) را مورد تاکید قرار داده است.

نویسنده در طریفه رابعه با عنوان «دقت در مبانی و روایات مسئله» شک در بول و منی بودن رطوبت خارج شده، عُشر و نصف العُشر در بحث زکات و بطلان مطلق نماز به سبب بطلان طهارت را به رشته تحریر درآورده است.

طریفه خامسه با عنوان «اشتباه در پاسخ‌گویی به سبب عدم دقت در استثنائات» به بیان شک بعد از محل و دو استثنا شامل استثنای مربوط به بحث نماز و عدم جریان این شک در وضو و غسل می پردازد.

«کشف مطالب نو در مسیر پاسخ‌گویی» عنوان تعریفه سادسه از این کتاب است که در آن سجده‌های واجب قرآن و اشتباه بعد از اشتباه به نگارش درآمده است.

طریفه سابعه با عنوان «عدم پاسخ‌گویی مبتنی بر قیاس» سجده بر کاغذ را بررسی می‌کند.

طریفه ثامنه با عنوان «برداشت‌های اشتباه» به تشریح اکتفا به یک متن فقهی و عدم دقت در دیگر متون فقهی فقیه عدم دقت در معانی مصطلح و اکتفا به فهم عرفی و ساده انگاری فهم متون فقهی اختصاص دارد.

نویسنده در طریفه تاسعه با عنوان «عدم دقت در موضوع و خلط موضوعات مختلف با هم» خلط موضوع "ضرر" با "حرج" در بحث روزه و خلط بین پول حرام و جنس خریداری شده با آن را تبیین می‌کند.

طریفه عاشره با عنوان «یافتن مسائل در کتاب‌های فقهی» به بیان مباحثی همچون عدم کراهت نیم خورده گربه، حضور زن و مرد نامحرم در مکان خلوت، شرایط لباس نمازگزار  تعریف مرتد و احکام قرآن می پردازد.

طریفه حادیه عشر و آخرین طریفه با عنوان «فتاوایی که بدون اختلاف تصور می‌شوند» وصیت بیش از ثلث، وجوب سوره کامل در نماز، جلسه استراحت و نجاست به سبب دست زدن به انسان مرده قبل از اغسال سه گانه را به نگارش درآورده است.

در انتهای کتاب مفتاح التمارین آورده شده است.

4 (7)

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir  مراجعه کنند.