خسرو معتضد تاریخ‌نگار طی تماس با مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با وزیر فرهنگ پیرامون چاپ کتابش صحبت کرد.

خسرو معتضد تاریخ‌نگار طی تماس با مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با وزیر فرهنگ پیرامون چاپ کتابش صحبت کرد.

وزیر فرهنگ در این نشست به مطالبات و تماس‌های متعدد نویسندگان، خبرنگاران و اهالی نشر و کتاب پاسخ داد و دستوراتی برای پیگیری مطالبات آنها صادر کرد.

این هفتادمین برنامه مرکز ارتباطات مردمی  ریاست جمهوری در سامانه پاسخگویی برخط مسئولان در کوچه خدمت است.