امیرعباس ربیعی سالهاست در کنار سینما در کسوت مداحی نیز فعالیت می کند.

او هنوز هم در مناسبت های مختلف از جمله ماه محرم در برخی هیئت های اصفهان به خصوص هیئت رزمندگان اسلام این استان مداحی می کند.