ایمان صفا در برنامه 2شات از تولد امام علی(ع) می‌گوید.

ایمان صفا در برنامه 2شات از تولد امام علی(ع) می‌گوید.