همزمان با ادامه‌ اکران فیلم سینمایی ضد در سینماهای سراسر کشور، ویدیویی متفاوت از این فیلم سیاسی تاریخی با حال ‌و هوای اوایل دهه ۶۰ منتشر شد.