«صامیدا» دختری فلسطینی است که در کشور دیگری زندگی می‌کند. در اولین روز مدرسهٔ جدیدش قرار است همه خودشان را معرفی و وطن‌شان را روی نقشه مشخص کنند. اما صامیدا فلسطین را روی نقشه پیدا نمی‌کند و به دنبال راهی برای معرفی کشورش به بچه‌ها می‌گردد...