نماهنگ قطعه ارکسترال قدس شریف در شهرک تلویزیونی سینمایی ایران ضبط شد.

این نماهنگ با شعری از علیرضا قزوه و آهنگسازی زنده یاد استاد فریدون ناصری آماده می‌شود.