یا رب مباد آن‌که صدا معتبر شود!

در روزهایی که بحث ابتذال در موسیقی و هنر داغ است شنیدن صحبت‌های زنده‌یاد فرهاد مهراد درباره بحث ابتذال خالی از لطف نیست.