دومین جشنواره آموزشگا‌ه‌های آزاد سینمایی از تیزر خود رونمایی کرد.

به گزارش هنرآنلاین تیزر دومین جشنواره سراسری آموزشگا‌ه‌های آزاد سینمایی منتشر شد.