علیرضا خمسه عضو هیات انتخاب و داوری بخش فیلم کوتاه دومین جشنواره آموزشگاه‌های آزاد سینمایی، از تجربه تربیت نسل جوان هنرجو در این جشنواره سخن گفت.

به گزارش هنرآنلاین علیرضا خمسه عضو هیات انتخاب و داوری بخش فیلم کوتاه دومین جشنواره آموزشگاه‌های آزاد سینمایی گفت: جشنواره آموزشگاه‌های آزاد سینمایی نوعی جشن برداشت است.