سید جواد هاشمی مقابل مدیر شبکه کودک در برنامه جام جم: به من بگویند یک مربی مهدکودک مدیر شبکه کودک شده است بیشتر خوشحال میشوم تا مدیرانی که اکنون هستند. حتی مدیر قبل شبکه کودک آقای سرشار هم نباید مدیر شبکه کودک می‌شد!