پیام تصویری ارسالی از سوی محسن مقصودی مجری برنامه تلویزیونی ثریا از مرز لبنان و رژیم صهیونیستی:

الحمدلله همه اعضای تیم ثریا سالم هستند و متاسفانه یکی از اهالی محلی لبنانی به شهادت رسید.