به گزارش هنرآنلاین، محمدمهدی اسماعیلی در واکنش به لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان گفت: لغو کنسرت «علیرضا قربانی» ناشی از ناهماهنگی بود. سیاست ما در بحث اجراهای صحنه‌ای روشن است و اجرای قانون، استان و شهر نمی‌شناسد. «علیرضا قربانی» در یزد اجرا داشتند و همان اجرا قرار بود در اصفهان برگزار شود.