عوامل انتظامی و پلیس فتا فرماندهی انتظامی اسلامشهر به عدم حجاب عوامل پشت صحنه سریال نیسان آبی تذکر جدی داد.

عوامل انتظامی و پلیس فتا فرماندهی انتظامی اسلامشهر با مراجعه به محل فیلمبرداری سریال نیسان آبی که تصاویر عوامل پشت صحنه آن بدون رعایت حجاب منتشر شده، ضمن تذکر و اخطار جدی به عوامل ساخت این سریال، به آنها اعلام شد در صورت تکرار و مشاهده تخلف؛ از ادامه ساخت آن جلوگیری به عمل خواهد شد.

مجوز فیلمبرداری این سریال از بخش آفتاب اخذ شده و عمده سریال نیز در این بخش ضبط می شود و عوامل این سریال نیز تنها برای ضبط چند پلان کوتاه در چهاردانگه حضور یافته بودند.