به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر رضوی، کوروش زارعی دبیر شانزدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در احکامی جداگانه سیدحسین فدایی حسین، محسن سلیمانی فارسانی و حسن عابدی را به عنوان هیات انتخاب آثار شانزدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است:

«نظر به تخصص، دانش و تجربیات ارزشمند شما در عرصه هنرهای نمایشی، به ویژه انتخاب آثار نمایشی فاخر و درخور و با توجه به برگزاری شانزدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان عضو هیات انتخاب آثار بخش نمایش‌های صحنه‌ای جشنواره مذکور منصوب می نمایم.

امید است در این مسئولیت خطیر منشأ خیر باشید و بر قوام تئاتر، این فاخر هنر انسانی بیفزایید.»

بازبینی آثار راه یافته به جشنواره تئاتر رضوی در نیمه اول اردیبهشت انجام خواهد شد.