به گزارش هنرآنلاین، رویداد هنرهای ترکیبی/علمی درس‌گفتارهای مدرسه ابتدایی روز پنجشنبه ۱۱ اسفند از ۱۰ الی ۱۷ در فضاهای محیطی برج آزادی به صورت نمایش اجرا می‌شود. سجاد آقابابایی کارگردان، طراح و اجراساز همراه با تسهیلگران متخصص در حوزه آموزشی میرعلیرضا دریابیگی، فرشته دیهیمی، سپیده عجمی، سمیرا کشمیری درس‌های سه مقطع تحصیلی ابتدایی را اجراسازی کرده‌اند.

این رویداد پژوهشی/آزمایشگاهی چهار هفته در مدرسه ابتدایی آفتاب با توجه به استعداد، علاقه و توانایی دانش آموزان، درس‌های مدرسه‌ای را در قالب هنرهای ترکیبی نمایش، تجسمی موسیقی ویدئوآرت، شکلات‌سازی و آزمایش‌های علمی و هدایت روانشناس اقدام به ساخت اجرای مشارکتی، محیطی درس‌گفتارهای مقطع ابتدایی مانند ادبیات، تاریخ، علوم اجتماعی، ریاضی، علوم تجربی ورزش و بر پایه محیط برج آزادی طراحی و ساخته شده است.

فرشته دیهیمی، هادی نجارپور (مجری طرح)، میرعلیرضا دریابیگی (مشاور هنری/اجرایی)، سجاد آقابابایی (طراح و اجراساز)، سمیرا کشمیری (آزمایشگاه علمی)، سپیده عجمی، ندا شاملو، گیلدا شیخ، الناز هاشم منیری (گروه هنرهای اجرایی)، ندا سهیلی (تفکر سیستمی)، مریم رحیم‌زاده (روانشناس) عوامل از رویداد هنری و آموزشی هستند.