به گزارش هنرآنلاین، هیأت‌مدیره خانه موسیقی ایران بعد از چندین جلسه بحث و بررسی در مورد چگونگی تأسیس کانون موسیقی نواحی رأی به تشکیل این کانون داد.

بر این اساس مقرر شد از اعضای هیات‌موسس این کانون که متشکل از هنرمندان و نمایندگانی از نواحی مختلف ایران هستند جهت همکاری و همفکری دعوت به عمل آید.

همچنین پیمان بزرگ‌نیا عضو کانون پژوهشگران خانه موسیقی نیز به عنوان مسؤول هماهنگی تأسیس این کانون از سوی مدیرعامل معرفی شد.