به گزارش هنرآنلاین، آمار صدور مجوزهای دفتر موسیقی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

در دی ماه ۱۴۰۲، مجوز 250 اجرای صحنه‌ای با ۵۶۲ بار اجرا، ۲۸ آلبوم موسیقی، 2 آلبوم تصویری موسیقی، ۳۸۲ تک آهنگ، ۱ گروه اعزامی به خارج از کشور، ۱ اجرا از گروه خارجی در داخل کشور، ۱۹ نماهنگ، ۱ کتاب گویا و ۸ مرکز تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری (اعم از تأسیس و تمدید)، صادر شده است.

در بهمن ماه 1402، مجوز 280 اجرای صحنه‌ای با ۶۵۰ بار اجرا، 29 آلبوم موسیقی، ۱۳ آبوم تصویری، 352 تک آهنگ و ۱۳ نماهنگ صادر شده است.

در اسفند 1402 نیز مجوز ۱۷۶ اجرای صحنه‌ای موسیقی با ۳۵۴ بار اجرا، ۴۳ آلبوم موسیقی، ۲ آلبوم تصویری موسیقی، ۴۰۳ تک آهنگ، اعزام ۵ گروه به خارج از کشور، ۲۰ نماهنگ و ۷ مرکز تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری (اعم از تأسیس و تمدید) صادر شده است.