رئیس سابق مرکز موسیقی ارشاد به هنرآنلاین گفت: شخص آقای دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ایام با پافشاری بر اجرای قانون و حمایت از هنرمندان موسیقی اصیل و فاخر ایران اسلامی نشان داد که می شود با حفظ قانون و عرف اجتماعی و حفظ ارزش ها فعالیت موسیقایی درستی را انجام داد که حقیقا این کار وزیر ارشاد شایسته تقدیر است.

در کشوری که سابقه نوازندگی زنان و همچنین هنرستان های موسیقی برای دختران وجود دارد و از سویی در قانون ممنوعیتی برای فعالیت موسیقی زنان با رعایت اصول و چهارچوب ها وجود ندارد به وجود آمدن چنین اتفاقاتی آن هم برای اجرای موسیقی اصیل ایرانی شایسته نیست و ضرورت بازنگری دقیق بر قانون وجود دارد تا از اعمال سلایق شخصی و گروهی جلوگیری شود.

پیروز ارجمند موسیقدان و رئیس سابق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با هنرآنلاین گفت: در کشوری که سابقه نوازندگی زنان و همچنین هنرستان های موسیقی برای دختران وجود دارد و از سویی در قانون ممنوعیتی برای فعالیت موسیقی زنان با رعایت اصول و چهارچوب ها وجود ندارد به وجود آمدن چنین اتفاقاتی آن هم برای اجرای موسیقی اصیل ایرانی شایسته نیست و ضرورت بازنگری دقیق بر قانون وجود دارد تا از اعمال سلایق شخصی و گروهی جلوگیری شود.


وی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا اوایل دهه ۸۰ مصرف موسیقایی مردم بیشتر از طریق تلویزیون و نوارهای کاست بود ولی از اوایل دهه ۸۰ با تغییرات تکنولوژی و افزایش تولیدات موسیقی و همچنین تغییرات اجتماعی و توجه بیشتر مردم به گونه های دیگر موسیقی کنسرت ها رونق بیشتری گرفت که از سوی برخی جریانات مخالفت می شد این جریانات که خود را مدافع ارزش ها می دانستند در عمل دست به رفتارهای غیر قانونی و غیر عرفی میزدند که بیش از این که دفاع از ارزش ها باشد به ضد خود تبدیل می شد.


وی در ادامه افزود: این موضوع موجب می شد با وجود طی مراحل قانونی برای یک کنسرت که شامل صدور مجوزهای کشوری و استانی بود بازهم شاهد لغو و ممانعت از برگزاری کنسرت های موسیقی باشیم این امر در همه قالب های موسیقی دیده می شد.


مدیر اسبق دفتر موسیقی وزارت ارشاد در ادامه افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نهاد حاکمیتی که طبق قانون و اسناد بالادستی وظیفه صدور مجوزهای موسیقی را دارد در طول این سالها با توجه به خلا که در قانون وجود داشته یعنی تفیذ برخی از بخش ها به شوراهای استانی که در سال ۹۳ مصوب شد موجب شد که در فرایند های برگزاری رویدادهای موسیقی خللی وارد شود و این امر موجب شد با وجود طی مراحل قانونی بسیار مفصل و طولانی که در دفتر موسیقی ارشاد صورت میگرفت باز شاهد تصمیمات و سلایق شخصی در برگزاری رویدادهای موسیقی در استان ها باشیم.


وی در انتها خاطر نشان کرد: شخص آقای دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ایام با پافشاری بر اجرای قانون و حمایت از هنرمندان موسیقی اصیل ایرانی نشان دادند که می شود با حفظ قانون و عرف اجتماعی و حفظ ارزش ها فعالیت موسیقایی درستی را انجام داد که حقیقا این کار وزیر شایسته تقدیر است.