به گزارش هنرآنلاین، این فیلم آموزشی نخستین مراحل فراگیری این رشته از موسیقی را تا مراحل پیشرفته آن، با ارائه تمرینات و تشریح و توضیحات آموزش می دهد.

چگونگی حرکات دست راست، دست چپ، میمیک، بدن و تمرینات مربوط به هریک از آنان، از موارد گوناگون این ویدیوی آموزشی است.

در بخش دیگری از این ویدئو آموزشی، چگونگی تمرینات لازم برای دستیابی به پارتیتورخوانی همراه با مثال هایی برای تمرینات لازم، مطرح و توضیح داده می شود.

آموزش

این ویدئو آموزشی، درباره چگونگی رویارویی یک رهبر ارکستر با یکایک اعضاء ارکستر در تمرینات و اجرای صحنه ای، از نگاه مدیریتی نیز موارد لازم را توضیح و تشریح می کند.

در تهیه و تولید این فیلم؛ علی جعفری پویان (مدیریت تولید و نشر) محمدمهدی گورنگی (ناظر کیفی) علیرضا صفرنژاد، گروه هنری آما (تصویر و تدوین)، فرید حامدی (طراح گرافیک) نقش داشته اند.