به گزارش هنرآنلاین، مجوز ۲۳۱ اجرای صحنه‌ای با ۵۹۵ نوبت اجرا طی ماه‌های مرداد تا مهر امسال صادر شده است که اجراهای ماه‌های مرداد و شهریور به دلیل همزمانی با ماه‌های محرم و صفر، مذهبی مناسبتی بودند.

مهرماه امسال مجوز ۲۰۶ عنوان اجرای صحنه‌ای با تعداد ۵۲۵ نوبت اجرا صادر شده که شامل ۱۴۶ مورد موسیقی پاپ، ۲۴ مورد موسیقی ایرانی، هشت اجرای موسیقی کلاسیک، ۹ اجرای نواحی و ۱۹ اجرای موسیقی تلفیقی بوده است.

مهرماه امسال مجوز ۹۸ عنوان اجرای صحنه‌ای را دفتر موسیقی و مجوز ۱۰۸ عنوان اجرای صحنه‌ای را ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها صادر کرده‌اند.

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش تک‌آهنگ مجوز انتشار ۲۸۹ تک‌آهنگ را صادر کرده که شامل ۱۵ موسیقی ایرانی، پاپ ۲۰۹، نواحی ۲۰، تلفیقی ۲۲، کلاسیک ۱۰، موسیقی الکترونیک هشت، چهار موسیقی کودک و یک تک‌آهنگ موسیقی ارکسترال بوده است.

۲۰ آلبوم موسیقی در مهرماه از دفتر موسیقی مجوز انتشار گرفتند که سهم موسیقی ایرانی هشت، پاپ ۲، نواحی چهار، ارکسترال ۲ و کلاسیک سه آلبوم و موسیقی تلفیقی یک آلبوم است.

همچنین در این ماه، ۲ آلبوم تصویری موسیقی و ۲۴ نماهنگ مجوز انتشار گرفته‌اند و مجوز هشت استودیوی صدابرداری و مرکز تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری صادر و تمدید شده است.

طهماسبی

مجوز ۵۴۸ تک‌آهنگ طی ۲ ماه

مرداد و شهریورماه امسال نیز مجوز ۵۴۸ تک‌آهنگ، ۳۸ آلبوم موسیقی و ۱۶ نماهنگ صادر شده است.

در مردادماه امسال، مجوز ۲۶۰ تک‌آهنگ، ۲۶ آلبوم موسیقی، ۹ نماهنگ، ۲ آلبوم تصویری، ۱۸ کتاب گویا و ۶ مجوز تاسیس و تمدید استودیوی صدابرداری و مراکز تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری صادر شده است.

در این مدت، چهار گروه موسیقی به خارج از کشور اعزام شدند و ۲ اجرای مناسبتی مذهبی با ۱۲ نوبت اجرا روی صحنه رفتند.

در میان تک‌آهنگ‌های مجوز گرفته، ۲۰۶ اثر در گونه موسیقی پاپ، ۱۸ اثر در گونه موسیقی نواحی، ۱۳ اثر در گونه موسیقی سنتی، ۱۲ اثر در گونه موسیقی تلفیقی، هشت اثر در گونه موسیقی کلاسیک و سه اثر در گونه موسیقی الکترونیک تولید شدند.

همچنین دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مردادماه امسال در بخش آلبوم‌ها مجوز ۱۰ آلبوم موسیقی سنتی، ۶ آلبوم موسیقی پاپ، سه آلبوم موسیقی نواحی، ۲ آلبوم موسیقی تلفیقی، ۲ آلبوم موسیقی کودک، ۲ آلبوم موسیقی کلاسیک و یک آلبوم موسیقی ارکسترال را صادر کرده است.

شهریورماه امسال ۲ گروه موسیقی نیز به خارج از کشور اعزام شدند و ۲۳ اجرای مذهبی مناسبتی با ۵۸ نوبت اجرا روی صحنه رفتند.

در این ماه مجوز ۲۸۸ تک‌آهنگ، ۱۲ آلبوم موسیقی، هفت نماهنگ، ۲ آلبوم تصویری، ۶ کتاب گویا و هفت مجوز تاسیس و تمدید استودیوی صدابرداری و مراکز تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری صادر شده است.

کنسرت علیرضا قربانی در مجموعه فرهنگی سعدآباد

در میان تک‌آهنگ‌های مجوز گرفته، ۲۱۹ اثر در گونه موسیقی پاپ، ۲۱ اثر در گونه موسیقی نواحی، ۲۰ اثر در گونه موسیقی تلفیقی، ۱۳ اثر در گونه موسیقی سنتی، هشت اثر در گونه موسیقی الکترونیک، پنج اثر در گونه موسیقی کلاسیک، یک اثر در گونه موسیقی کودک و یک اثر در گونه موسیقی ارکسترال تولید شدند.

در بخش آلبوم‌ها نیز مجوز پنج آلبوم موسیقی پاپ، سه آلبوم موسیقی الکترونیک، ۲ آلبوم موسیقی سنتی و ۲ آلبوم موسیقی نواحی در شهریورماه امسال صادر شده است.