سرویس معماری هنرآنلاین: در طراحی باغ موزه گیاهان دارویی ، از الگوهای کلی طراحی باغ ایرانی استفاده شده است، کوشک ساختمان همان بخش اداری آن است و کرت‌های پرگل مجموعه یادآور خیابان‌های باغ‌های ایرانی است.

باغ موزه گیاهان دارویی، روایتی است قرن بیست و یکمی از الگوی کهن باغ ایرانی با کوشکی در یک سوم باغ با حوض کاشی و فواره‌هایش.حجمی سفید و پویا با ریتمی بالارونده در نقش دیوارهای باغ از زمین بلند می‌شود و در نهایت با پلی به عمارت کوشک می‌رسد.

همچنین پوشش نمای کوشک، شیشه و کاشی هفت رنگ است، نقش کاشی هفت رنگ از ورودی مسجد شیخ لطف الله الهام گرفته شده است چون به نظر می‌رسد موضوع  نقش کاشی در مسجد شیخ لطف الله باغ باشد.

 باغ موزه گیاهان دارویی، فضایی برای معرفی، شناساندن و ارائه دستاوردهای مربوط به پزشکی و گیاهان دارویی در ایران است. در این موزه، راه‌ها و شیوه‌های مختلفی به کار گرفته شده است که تا حد ممکن تنوع و تکثر و فواید و ویژگی‌های گیاهان دارویی در ایران، تاریخ مطالعه و تحقیق درباره گیاهان دارویی، تاریخ پزشکی ایران، ظرفیت‌های گیاهان دارویی ایرانی و همچنین طب سنتی برای حرکت‌های علمی پیش رو به مخاطب معرفی شود. 

باغ موزه گیاهان دارویی

باغ موزه گیاهان دارویی