به گزارش هنرآنلاین، دو فصلنامه علمی «مطالعات معماری ایران» با مدیر مسئولی علی عمرانی پور و سردبیری غلامحسین معماریان به چاپ رسیده است.

 آنچه در این شماره می خوانید:

-پایش تاریخی در ارزیابی اصالت آرایه‌‌های معماری مدرسۀ رکنیۀ یزد با نگاهی به اصول حفظ میراث جهانی؛ فائزه اصفهانی پور هنزائی، امیرحسین کریمی

–رباط سپنج، مطالعۀ تطبیقی و تدقیق دورۀ تاریخی؛ وحید حیدری، امیرحسین صالحی

– شفاهی و مکتوب در آموزش معماری دوران اسلامی، فرضیه‌ای در باب انتقال علم در حوزۀ معماری؛ روح الله مجتهد زاده

–خوانش متن و شناسایی خوشنویس کتیبۀ طوماری از دست رفتۀ جلوخان مسجد شیخ لطف‌ الله؛ محمد صادق اکرامی، محمد غلامعلی فلاح

–معماری، عدالت، تاریخ‌‌نویسی: چهارچوب مطالعۀ تاریخ معماری بر پایۀ پرسش از مفهوم عدالت؛ محمدمهدی عبداله‌‌زاده

– شناسایی الگوهای ذهنی متخصصان در آموزش سواد بصریِ میراث معماری ایران به کودکان دورۀ ابتدایی؛ مائده غدیری‌نیا، فرهنگ مظفر، فاطمه مهدی‌زاده سراج، بهرام صالح صدق‌پور

– سازگاری رفتاری ساکنان خانه‌‌های ویلایی و آپارتمانی شهر رشت در فصل تابستان؛ نرگس رضازاده پیله داربنی، شاهین حیدری، حسین سلطان‌زاده

– معماری و مسیریابی: تحلیل اثر دسترسی بصری بر فرایند مسیریابی در فضاهای اداری؛ سروناز شریفی، صالحه بخارائی، محمد علی مظاهری تهرانی

– معاصرسازی الگوی مسکن بومی اصفهان بر پایۀ تحلیل روابط غیرشکلی پلان، (نمونۀ موردی: خانۀ جنگجویان)؛ محمد لطیفی، محمدجواد مهدوی‌نژاد

– سیر تحول حیاط در خانه‌های یزد از دورۀ آل مظفر تا صفوی؛ داوود امامی میبدی

– توسعۀ چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی؛ کاظم مختارنیا، محمد حسن طالبیان، پرستو عشرتی

– «هندسه» همان «قدر» است و «عاقلۀ زنده و خَلّاقِ مهندسین» همان «لیلۀ مبارکۀ قدر»؛ محمّد علی‌آبادی

دریافت مقالات شماره ۲۱ نشریه