گروه معماری هنرآنلاین: این کتاب از رهگذر پرداختن به چگونگی آشکارسازی دوستی‌ها و رقابت‌ها، مفهومی جدید از چندفرهنگی بودن را ارائه می‌دهد که از چارچوب ایدئولوژیک کشور و همچنین ملزومات اخلاقی اجتماع متفاوت است.

سوزان هال با رویکردی جامعه‌شناختی و قوم‌نگارانه بر آن است که از طریق پرداختن به ابعاد زندگی روزمره در شهر، مفهومی نوین از چندفرهنگی بودن و متفاوت از چارچوب ایدئولوژیک ملت ارائه کند و به این سوال پاسخ بدهد که چگونه ساختارهای پایدار تبعیض، گروه‌های خاصی را به بخش‌های خاصی از شهرها و انواع خاصی از کارها منتقل می‌کند.

هال، به ما می‌گوید که ما جامعه‌شناسان، معماران و برنامه‌ریزان باید بسیار بیش از پیش با زبان شهری معاصر درآمیزیم.

در بخشی از کتاب «شهر، خیابان و شهروند» آمده است: «در روابط اساسی میان فضاها، سرعت‌ها و آهنگ‌های شهر، قوم‌نگاری به دنبال روابط زنده میان ساختار و عاملیت یا چگونگی مواجهه افراد با شرایط است. قوم‌نگاری از طریق بررسی چگونگی اشغال فضاهای جمعی و خصوصی در ساعات، روزها و سال‌ها تاثیر شهرسازی سریع بر تماس اجتماعی و فرهنگ شهری را آشکار می‌سازد.»

این کتاب در شش فصل مسائل مختلفی در حوزه شهر و حقوق شهروندی را مطرح می‌کند. در این کتاب معماری از لحاظ شکل دیده نمی‌شود و ساختمان‌ها نه اشیا، بلکه تنظیمات برای تعامل اجتماعی و بازتاب و درگیر در فرآیندهای اجتماعی است. سوزان هال بر اساس دو سال تحقیق قوم‌نگاری در لندن، با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه، از زندگی شهری سخن می‌گوید. هال از طریق مشاهده خیابان والوورث در جنوب لندن، بر تاریخ، زندگی روزمره، نیروهای جهانی و فضاهای کوچک متمرکز می‌شود تا گزارشی دقیق از تغییرات شهری شتابان ارائه دهد.

در پشت جلد کتاب می‌خوانیم: «سوزان هال در این کتاب ترکیبی خلاقانه و نوآورانه از معماری و قوم‌نگاری به کار می‌گیرد تا تعاملات اجتماعی و فرآیندهای اجتماعی را در جوامع چند فرهنگی توضیح دهد. او با رویکردی جامعه‌شناختی از احاطه خویش بر قوم‌نگاری بهره می‌جوید تا با مشاهده خیابان والوورث در جنوب لندن، چندفرهنگی را در مقیاسی خرد درک کند و با پرداختن به ابعاد زندگی روزمره در شهر، مفهوم نوینی از چندفرهنگی بودن را ارائه کند و به این سؤال پاسخ دهد که چگونه ساختارهای پایدار تبعیض، گروه‌های خاصی را به بخش‌های خاصی از شهرها و انواع خاصی از کارها منتقل می‌کند.  این کتاب تجربه‌ای از واقعیت‌های زندگی، وفاداری به مشارکت و تعلق را بر مبنای آنچه در یک خیابان چندقومیتی در جنوب لندن می‌گذرد، ارائه می‌دهد.»

کتاب «شهر، خیابان و شهروند» نوشته سوزان هال با ترجمه محسن نیازی و هادی افرا در ۲۷۰ صفحه با قیمت ۱۳۶ هزار تومان در انتشارات اندیشه احسان منتشر شده است.