گروه معماری هنرآنلاین: در ادوار گذشته حکمران‌های هر ملت، نمایندگان خود را برای برقراری ارتباط به سایر ملل می‌فرستادند. آنچه از کلمه سفیر واضح است، این نمایندگان با اهداف و مقاصد از پیش تعیین شده در سفر بوده و با بازگشت به سرزمین‌های خود، دستاوردهایی را با خود داشته‌اند.

امروزه اما ارتباطات دیپلماتیک علاوه بر اعزام سفرا، ایجاب می‌کند که مکان اقامت آن‌ها پیوسته به این حضور باشد، در واقع با روانه کردن سفیر در سرزمین دیگری، معماری خود را نیز به همراه او روانه می‌کنیم. اعزام سفیر همچنان مراجعت او را در پی دارد اما معماری برای ماندن است که وجود یافته، معماری به جای مانده از ما، بیانگر تاریخ، فرهنگ و اقتدار در آنجا خواهد بود و تا آن زمان که هست از ما می‌گوید.

امروزه قواعد روابط بین الملل مستلزم حضور در سرزمین یکدیگر است. چنانچه همه ملل خواهان رابطه دیپلماتیک با یکدیگر باشند، در این صورت به شکل دو طرفه در سرزمین های مطبوع، به تعداد ملت‌ها حضور خواهند داشت. لذا بدین شکل شمار بناهایی از این دست در سرزمین مشخص، چشمگیر خواهد بود و اهمیت خواهند یافت.

در بخشی از کتاب آمده است: « معماری در مقام یکی از فراگیرترین فعالیت‌های اجتماعی میان توسعه‌ اقتصادی و نظم ایدئولوژیک وساطت می‌کند و بسیاری از آن‌چه ما از نهادها، ساختار توزیع قدرت، مناسبات اجتماعی، ارزش‌های فرهنگی و زندگی روزمره می‌دانیم، به‌واسطه‌ فضاهای کالبدی معماری ممکن شده است. نقش هنر معماری در دیپلماسی و ارتقای قدرت نرم ملی غیر قابل انکار است. دیپلماسی عمومی ظرفیت‌های دیپلماتیک معماری برای نمایندگی یک ملت و تاثیرگذاری بر اذهان می‌تواند به دستاوردهای متنوعی برای دولت‌ها در عرصه‌های گوناگون منجر شود.

امروزه کشورها برای طراحی بناهای دیپلماتیک اهمیت خاصی قائل می‌شوند و بخشی از نظام آموزشی مرتبط را، معطوف آموزش‌های تخصصی و بنیادی در این زمینه کرده‌اند. با این وجود در محیط‌های آموزشی خصوصا دانشگاه‌های کشور ما، توجهی به نیاز چنین مساله‌ای نمی‌شود که خود می‌تواند چالشی آموزشی برای تربیت معماران ما باشد یا دستگاه دیپلماسی بعنوان متولی سیاست‌های خارجه کشور برنامه و تدبیر مناسبی در جهت آموزش و تربیت افراد متخصص ندارد. در حقیقت ملت‌های جهان یکدیگر را بیش از هرچیز از طریق ابنیه و معماری می‌شناسند و از آن طریق با همدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. هر بنایی در عین ایستا بودن در خود معانی ضمنی فراوانی دارد. بناها در مواجهه با مخاطب از جنبه‌های زیبایی‌شناسانه وارد اذهان آن‌ها می‌شوند و تصویر مثبت یا منفی از یک ملت را شکل می‌دهند.»

این کتاب در پنج فصل با عناوین «تعاریف و مفاهیم دیپلماتیک»، «ادبیات و مفاهیم معماری سیاسی ادبیات سیاسی معماری»، «مبانی نظری معماری بناهای دیپلماتیک »، «ضوابط و استانداردهای طراحی بناهای دیپلماتیک» و « بررسی روند طراحی نمونه‌های موردی» منتشر شده است.

کتاب «معماری دیپلماتیک» با زیرعنوان اصول و مبانی معماری و طراحی بناهای دیپلماتیک نوشته پژمان احمدی در ۱۶۴ صفحه به شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۳۸ هزار تومان در انتشارات طحان منتشر شده است.