گروه معماری هنرآنلاین: در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: «روند زندگی انسان بر کره خاکی و ناملایمت ناشی از حضور او موجب شده تا امروز حتی برخی دستیابی به توسعه پایدار را مفهومی خوش بینانه و غیرواقعی تلقی کنند. این مسئله در شهرها و رشد لجام گسیخته ناشی از آن‌ها در بستر محیط زیست نمود بیشتری می‌یابد. از این رو آشتی محیط زیستی، شهر و توسعه شهری در قالب شهرهای انسان مدار و طبیعت‌گرا حلقه گمشده توسعه منطقی و اکولوژیک شهرهای آتی خواهد بود که آموزش انسانی از مفاهیم کلیدی آن است.»

کتاب «شهر، محیط زیست و آموزش» درهشت فصل با عناوین زیر منتشر شده است:

فصل اول: نگاه کلی بر روند تحولات جمعیت در جهان و پیش‌بینی آینده منابع محیطی، روند تحولات جمعیت در جهان و پیش‌بینی آینده منابع محیطی بر مبنای این روند

فصل دوم: شهر؛ شکل‌گیری و مفاهیم آن در جهان و ایران، تعریف و مفهوم شهر، منشأ شهرها و نظریه‌های پیدایش شهر، شیوه‌های گسترش شهر، انقلاب صنعتی و تأثیرات آن بر شهر، شهر و شهرنشینی در ایران

فصل سوم: حضور انسان و آغاز فعالیت‌های اثرگذار او در محیط زیست، انسان شهری و مقدمات ایجاد اختلال در نظام زیستی

فصل چهارم: شهر و محیط زیست؛ فرصت‌ها و تهدیدها، شهرهای امروز و ارتباط آن‌ها با محیط زیست، ماهیت و مقیاس شهرنشینی در جهان توسعه یافته و در حال توسعه

فصل پنجم: ضرورت توجه به توسعه پایدار شهری و محیط زیست پایدار، توسعه؛ ماهیت و مفاهیم، ابعاد مختلف مفهوم توسعه، توسعه پایدار؛ ضرورت یا نیاز،

توسعه پایدار و شهر پایدار، توسعه پایدار شهری و شهر پایدار، جهانی شدن، پایداری و توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه؛ ناهمگنی مفهوم پایداری در جهان در حال توسعه،  مفهوم توسعه شهر پایدار در ایران.

فصل ششم: شهر، محیط زیست شهری و راهبردهای بهبود وضع موجود، ضرورت توجه به پیامدهای ناشی از توسعه شهرنشینی و ارائه راهکارهای مقتضی

فصل هفتم: مروری بر حقوق محیط زیست تجارب ایران وجهان، ضرورت تدوین قوانین زیست محیطی، حق بر محیط زیست و سلامت، حق محیط زیست در اسناد بین المللی و داخلی

فصل هشتم: آگاهی‌بخشی و آموزش انسانی؛ رکن اصلی در بهبودبخشی به محیط زیست، ضرورت آگاهی بخشی و آموزش در حفظ محیط زیست، آموزش و اخلاق زیست محیطی، آموزش حفظ محیط زیست در بستر نظام درسی و آموزش و پرورش، راهکارهای حفظ محیط زیست شهر و نواحی پیراشهری در بستر آموزش

این اثر برای مخاطبان در زمینه انجام پژوهش‌ در حوزه برنامه‌ریزی، مدیریت و طراحی شهری، جامعه شناسی، جغرافیا و محیط زیست سودمند خواهد بود.

کتاب «شهر، محیط زیست و آموزش» با زیرعنوان روایت تاثیر معماری بر محیط‌ زیست نوشته عیسی خواجوند احمدی، مجید سنایی و سیدمحمود موسوی میرکلائی سال ۱۴۰۱ در ۲۶۹ صفحه با قیمت ۸۰ هزار تومان در قطع رقعی در انتشارات جهاد دانشگاهی استان کردستان منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این اثر می‌توانند با سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان کردستان با شماره ۳۳۲۸۷۵۱۷-۰۸۷ تماس بگیرند.