گروه معماری هنرآنلاین: در یادداشت این معمار و استاد دانشگاه که در اختیار هنرآنلاین قرار گرفته، آمده است: «از آنجا که رشد و توسعه خلاقیت در دوران کودکی، زمینه‌ساز یادگیری و کسب مهارت‌های کودک در بزرگسالی است، بنابراین پرداختن به آن حائز اهمیت است. خلاقیت فرایندی است شامل مهارت‌هایی مانند؛ حل کردن، ایده‌پردازی، مفهوم‌سازی که به شیوه‌های هنری و علمی یا تولیدات صنعتی بیان می‌شود و دارای بداعت و اصالت است. به قول راجرز۱۹۹۷ آدمی ذاتاً خلاق متولد می‌شود، با این حال خلاقیت در مراحل ابتدایی زندگی تکامل یافته و به همین دلیل باید به بستر شکل‌گیری آن توجه کرد.

قطعاً نخستین جایگاه خلاقیت دوران کودکی است. بنابراین کودک در دوران اولیه رشد خود، تجربه‌اندوزی می‌کند و جرقه‌های بروز خلاقیت زده می‌شود پس از آن نیز نوبت استحکام خلاقیت در اوست، استحکام را می‌توان تثبیت و پایداری خلاقیت نامید. فرایند خلاقیت در دوران کودکی که کودک با نحوه فکر کردن آشنا می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. خلاقیت محصول دو عامل درونی جریان و فعالیت ذهنی انسان و برونی معلومات، دانش و آگاهی‌های فرد است هر چه عامل داخلی پویاتر و عامل خارجی پُر بارتر باشد، محصولات خلاقیت غنی‌تر است.

نکته قابل تأمل دیگر این‌که منظور از تفکر آفریننده الزاماً آن نوع تفکری نیست که برای نوع بشربه طور کلی آفریننده باشد، بلکه هر نوع اندیشه یا محصول که برای صاحب اندیشه نو باشد، جنبه آفرینندگی دارد، در واقع اصالت اثر مهم‌ترین مالک خلاقیت آن است. کودکان امروز، در آینده بسیار خلاق و مبتکر باید باشند زیرا دانش و تکنولوژی همواره در حال رشد و دگرگونی است.

«ژان پیاژه» در طی تحقیقاتش بر روی کودکان، هدف اصلی آموزش و پرورش ارتقای خلاقیت برای کودکانی، توانا به انجام دادن کارهای نو و انسان‌هایی خالق و نوآفرین و کاشف می‌داند. خالق بودن به معنای ایجاد تغییراتی در محیط به منظور کشف ناشناخته‌ها و روابط جدید است. کودکان ذاتاً خلاق‌اند، به شرط آن که بتوانیم شرایط و موقعیتی برایشان فراهم آوریم که سرشار از ایده‌ها و ابتکارات جالب باشد و آن‌ها بتوانند بدان وسیله استعدادها و مهارت‌های ناشکفته خود را شکوفا سازند و فرصتی برای رشد و پرورش نیروی خلاقانه شان پیدا کنند.

 یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار طراحی داخلی متناسب با زمینه‌های رشد خلاقیت کودکان است. از ویژگی‌های کودکان که در محیط می‌تواند خلاقیت کودکان را پروش دهد کنجکاوی، تخیل و تحریک‌کنندگی محیط است. یکی از این ویژگی‌ها قدرت تخیل کودک است، گفته می‌شود که تخیل کودک اساس خلاقیت اوست. کودکان قدرت تخیل شگفت‌انگیزی دارند که در سن ۴تا۷ سالگی به اوج خود رسیده و با استفاده از چنین قوه تخیلی قادرند واقعیت‌ها را مطابق آنچه در درونشان است تغییر دهند. 

کنجکاوی که از محرک‌های مهم در امر یادگیری است. دیگر خصوصیتی است که با تحریک آن می‌توان خلاقیت را در فرد تقویت کرد. این ویژگی باعث می‌شود، کودک در جهت کشف و شناخت گام بردارد و قوة تخیل او تحریک شود. تحریک نیز زمانی رخ می‌دهد که میزان اطلاعات موجود در یک محیط، از ظرفیت پذیرش و درک انسان فراتر شود. محیط مناسب برای تقویت مهارت تفکر خلاق و بازی خلاقانه، پیچیدگی و رمزآمیز بودن فضا، تنوع فضایی و به طور کلی طراحی محیط مناسب برای تقویت مهارت‌های کودک در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.»