گروه معماری هنرآنلاین: در هزاره جدید، مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پیرامون زیرساخت‌ها به طور فزاینده‌ای پیچیده شده‌اند که فقط به جامعه مهندسی واگذار می‌شوند. در زمان انفجار جمعیت شهری، کاهش منابع طبیعی و تهدید تغییرات اقلیمی، ایجاد سیستم‌های پایدار برای آب و انرژی دیگر تنها سئوال برای مهندسان نیست؛ اکولوژیست‌ها، معماران منظر، هنرمندان و معماران نیز باید در این امر مشارکت داشته باشند.

در بخشی از کتاب آمده است: «بر اساس ضرورت، اکنون به سمت رویکرد بین رشته‌ای و مشترک برای حل این مشکلات می‌رویم. تیم‌های طراحی چند رشته‌ای از پروژه‌های زیرساخت پایدار به عنوان فرصتی برای نگاه گسترده‌تر به روابط ذاتی بین بشریت و کره زمین استفاده می‌کنند. با شناخت عمیق زیرساخت، ما وابستگی خود را به سیستم‌های طبیعی که با زیرساخت‌های خود در تعامل هستند، تشخیص می‌دهیم.»

این کتاب در سه بخش و ۹ فصل سازمان یافته است که بخش‌های آن عبارتند از «فرآیند و نظام‎‌های طراحی پایدار»، «نظام‌های منبع پایدار» و «کاربردهایی در طراحی».

در کتاب «زیرساخت های پایدار: راهنمای مهندسی و طراحی سبز» بری سارته و تیمش الگوها، راهبردها و ابزارهای فنی را ارائه می‌دهند که طراحان نه تنها باید بدانند که چرا این کار برای بقای ما حیاتی است، بلکه باید چگونگی امکان آن برای شهرها و جوامع در سراسر جهان را نیز بیابند. این کتاب مخاطبان گسترده‌ای از طراحان، برنامه‌ریزان شهری، معماران و مهندسان دارد و طرفدار پروژه‌هایی است که تمام این حرفه‌ها را ادغام می‌کند.

این کتاب مخاطبان گسترده‌ای از طراحان، برنامه‌ریزان شهری، معماران و مهندسان دارد و طرفدار پروژه‌هایی است که تمام این حرفه‌ها را ادغام می‌کند. این کتاب نمونه‌های متعددی از سراسر جهان (از خیابان های سبز در سانفرانسیسکو تا شهرهای سبز در چین) را فراهم می‌کند که عموم مردم را درگیر رابطه‌ای جدید با سیستم‌های طبیعی می‌کند. 

کتاب «زیرساخت پایدار؛ راهنمای مهندسی و طراحی سبز» نوشته اس بری سارته با ترجمه سینا رزاقی‌اصل و زهرا خاشعی در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه سال ۱۴۰۱ با ۴۷۹ صفحه با قیمت ۱۱۰ هزار تومان در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران منتشر شده است.