گروه معماری هنرآنلاین: روش تحقیق مجموعه‌ای از فعالیت‌های عملی و کاربردی است که به شما اجازه می‌دهد به پرسش در رابطه با چرایی آن بپردازید و به ادله قابل قبولی دست یابید. درک طراحی به عنوان یک روش تحقیق در توسعه معماری، امری حیاتی است. یکی از قدیمی‌ترین روش‌های تحقیق معماری، بررسی تاریخ معماری است، مسیری که فرصت‌ها و راه‌های بیشتری جهت درک ارائه می‌کند.

در این کتاب از ایده ابزار تولید معماری به عنوان وسیله توصیف، تئوری‌سازی و توضیح استفاده شده است، امکاناتی چون نقاشی، نمودارسازی، نشانه‌ گذاری، کارتوگرافی و سایر نمایش‌های گرافیکی در فرایند تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نتایج تحقیق را به فرایند طراحی نزدیک ساخته‌ اند.ری لوکاس این کتاب را راهنمایی برای دانشجویان معماری در نظر گرفته است. مخاطب وی آموزش دهندگان تحقیقات معماری نیز هست تا آنها با دیدن نمونه‌های این کتاب بتوانند گستره و روش‌های تحقیق در معماری را وسعت بخشند.

در بخشی از پیشگفتار آمده است: «تحلیل یک اثر فرهنگی از قبیل فیلم و ساختمان نیازمند توجه به هر دو بعد تولید و مصرف است؛ چراکه معنایی که در نهایت تولید می‌شود حاصل هر دو این وجوه است. معنا و کارکرد یک ساختمان نیز معلول اثربخشی هر دو وجه است. در تحلیل و روش‌شناسی باید به ابعادی چون روابط سازمانی سازمان‌های موثر در تولید، بستر اقتصاد سیاسی، الگوهای فرهنگی موثر در ذهنیت تولیدکنندگان، روابط طبقاتی و نظام قشربندی اجتماعی متجلی در بنا توجه شود. سازندگان یک اثر با به کارگیری یک فرم معماری نمی‌توانند معنا را یک جانبه تولید کنند؛ بلکه تنها می‌توانند محدودیت‌ها و چارچوب‌هایی بر معانی ایجاد کنند. چگونگی خوانش استفاده‌کنندگان یک ساختمان اهمیت دارد و بستگی دارد به چگونگی مناسب‌بودن آن ابژه خاص برای اجتماع و یا معلومات تلویحی آن مردم از فرم‌های مختلف معماری.»

این کتاب متشمل بر دو بخش است. بخش نخست، متشکل از هفت فصل شامل مراحل کار و تعریف پروژه تحقیقاتی جهت نوشتن است و بخش دوم در هشت فصل شامل تحقیقات متنوع فرهنگ مادی، سیاست فضا، تحقیقات مردم‌نگاری و روش‌های متنوع از مصاحبه است تا نقشه‌برداری. در بخش دوم کتاب هر یک از فصول به دو قسم تقسیم شده است. بخش اول به مباحثه در رابطه با یک موضوع می‌پردازد و بخش دوم به بررسی یک مطالعه موردی شامل یک پروژه تحقیقاتی که در گذشته توسط نویسنده انجام شده است.

هدف این کتاب کمک به شما در تولید پژوهشی است که ذات معمارانه‌ آن بارز و مشخص است و از امکاناتی چون نقاشی، رسم نمودار، کارتوگرافی، نشانه‌گذاری و دیگر نمایش‌های گرافیکی به عنوان ابزارهایی برای توصیف، توضیح و ساخت تئوری استفاده می‌کند تا باعث تبدیل شدن مراحل تحقیقی به مراحل طراحی و اجرا شود.

کتاب «روش تحقیق در معماری» به نوشته ری لوکاس با ترجمه مرضیه آزاد ارمکی و آناهیتا خوبی سال ۱۴۰۰ در ۳۰۳ صفحه با قیمت ۴۵۰۰۰ تومان در انتشارات شهرسازی منتشر شده است.