گروه معماری هنرآنلاین: تأمین سلامت انسان‌ها در محیط‌های مصنوع، چالشی است که طی قرن‌ها مورد توجه سازندگان بنا بوده است؛ پیشینیان ما دریافته بودند که ارتباط عمیق و گسترده با ساختار طبیعت و سازگاری انسان با محیط پیرامون، علاوه‌بر امکان ایجاد فضاهایی امن، می‌تواند تضمینی بر سلامت آن‌ها نیز باشد.

در بخشی از پیشگفتار کتاب آمده است: «اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌های توسعه‌محور، خواسته یا ناخواسته، محیط زیست و سلامت انسان را تا همین امروز در اولویت بعدی قرار داده است. این نگاه تک‌بُعدی و وابستگی به تجهیزات مکانیکی و الکتریکی نتوانسته به تنهایی سلامت انسان‌ها در محیط‌های داخلی را تأمین نماید؛ سندروم ساختمان بیمار و انتشار آلاینده‌های گوناگون در فضاهای داخلی، نمونه‌ای از چالش‌های قرن حاضر است که با شیوع پاندمی و اپیدمی‌های گسترده، الزام دسترسی به فضاهای سالم را دوچندان کرده است. محیط‌های انسان ساخت، نقش مهمی در تأمین شرایط آسایش و رفاه افراد ایفا می‌کنند؛ نادیده انگاشتن این نقش خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها از سردرد و خستگی روحی گرفته تا ابتلا به آسم و انواع سرطان را که در اثر ضعف بهداشت عمومی و طراحی ناکارآمد ساختمان‌ها امکان بروز دارند، افزایش داده است.»

کتاب «ساختمان‌های سالم»در پنج فصل و پیوست‌های کاربردی به همراه واژه‌نامه فارسی-انگلیسی ارائه شده است. فصل اول کتاب سرآغازی است بر ساختمان‌های سالم و اصول اولیه در طراحی ساختمان‌های سالم. فصل دوم به عوامل پایه و تاثیرگذار در طراحی ساختمان‌های سالم می‌پردازد، در فصل سوم کتاب سیستم ارزیابی ساختمان‌های سالم و گواهینامه WELL به همراه شاخصه‌های امتیازدهی آن معرفی شده است. در فصل چهارم راه‌کارها و رهنمودهایی با استفاده ازدیاگرام‌های کاربردی ارائه شده و فصل پنجم شامل نمونه‌های موردی و مصادیق است که با تصاویر پروژه‌های موفق بین‌المللی بسط و شرح داده شده است. پیوست انتهای کتاب نیز شامل جداولی است که شاخص‌ها، استراتژی‌ها و الزامات استاندارد ساختمان سالم را به صورت گروه‌بندی شده ارائه می‌دهد.

کتاب «ساختمان‌های سالم»، با زیرعنوان نسل پسین ساختمان‌های سبز، همراه با معرفی گواهینامه ساختمان سالم به قلم فهیمه دربان و پرهون پرگاری در ۴۴۰ صفحه به شمارگان ۱۱۰۰نسخه با قیمت ۳۶۰هزار تومان از سوی انتشارات پرگار منتشر شده است.