کتاب «ارزش اخلاقی(معنا و معیار)» اثر حمیده شریفی در ۱۴۴ صفحه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه بوستان کتاب، کتاب «ارزش اخلاقی(معنا و معیار)» اثر حمیده شریفی در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(خواهران) در ۱۴۴ صفحه تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

برخی مکاتب اخلاقی و فلسفی، ارزش‌های اخلاقی را نسبی و برخی دیگر مطلق می‌دانند. گروهی از نسبی‌گرایان، ارزشمندی یک عمل را تابع احساسات و سلیقه‌های افراد جامعه قلمداد می‌کنند و عده‌ای ملاک ارزشمندی عمل را به توافق اجتماعی مستند می‌دانند. در نظام اخلاقی اسلام، ارزش یک عمل و اخلاقی بودن آن، مشروط بر خوبی خود عمل و هم‌چنین انگیزه‌ای است که در فرد برای انجام آن عمل وجود دارد.

اثر پیش رو ضمن ایضاح مفهومی «ارزش اخلاقی»، نظریه‌های متقدم و کانونی در این زمینه را مرور می‌کند و در نهایت با تقریر جدیدترین نظریه‌ها در خصوص معنا و معیار ارزش اخلاقی، خوبی و بدی اخلاقی را بر مبنای نظریه تناسب با کمال مطلوب انسان و هم‌چنین نظریه تناسب وجودی بررسی می‌کند.

2 (16)

ساختار اثر

این کتاب در چهار فصل تألیف شده است؛ فصل اول با عنوان «مفاهیم و مباحث مقدماتی ارزش اخلاقی» به بیان مفهوم شناسی(ارزش و انواع آن، ارزش اخلاقی و معنا و معیار ارزش اخلاقی) و تاریخچه بحث اختصاص دارد.

نویسنده در فصل دوم با عنوان «معنا و معیار ارزش اخلاقی بر اساس نظریات قائل به مطابقت» مطابقت یا عدم مطابقت با آرای عقلا(مشهور دانستن خوبی و بدی اخلاقی) و مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین تشریع شده را بررسی کرده است.

فصل سوم با عنوان «معنا و معیار ارزش اخلاقی بر اساس نظریات قائل به ملائمت» ملائمت یا عدم ملائمت با قوه عاقله و ملائمت یا عدم ملائمت با من علوی را به رشته تحریر درآورده است.

«معنا و معیار ارزش اخلاقی بر اساس نظریات قائل به تناسب» عنوان چهارمین و آخرین فصل از کتاب حاضر است که در آن تناسب یا عدم تناسب با کمال مطلوب و تناسب یا عدم تناسب وجودی تشریح شده است.

4 (13)

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir  مراجعه کنند.