چاپ دوم کتاب «سیر تاریخی اعجاز قرآن» اثر سید حسین سیدی در 263 صفحه منتشر شد.

به گزارش رگروه فرهنگ و ادبیات خبرگزاری هنرآنلاین، کتاب «سیر تاریخی اعجاز قرآن» اثر سید حسین سیدی است که در پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۲۶۳ صفحه به چاپ دوم رسید. 

این اثر با بررسی تاریخی روند شکل‌گیری مفهوم اعجاز و دیدگاه‌های مطرح در میان قرآن پژوهان، از گذشته تا دوران جدید، به این مسئله می‌پردازد که ساختار زبانی و بیانی این کتاب آسمانی، بیش از هر امر دیگری، اعجاز آن را می‌نماید و مد نظر قرآن پژوهان قرار گرفته است.

با جمع‌بندی دیدگاه‌ها می‌توان گفت رویکرد غالب قرآن پژوهان در جهان اسلام و غرب رویکرد زبان‌شناختی و ادبی بوده است. تنها در قرن نوزدهم است که برخی مسلمانان، با غلبه گرایش‌های علمی و پیشرفت آن، به اعجاز علمی قرآن پرداخته‌اند.

2 (10)

ساختار اثر

این کتاب در شش فصل تألیف شده است؛ فصل اول با عنوان «مفهوم شناسی اعجاز قرآن» به مثابه یک متن به بیان مفهوم شناسی و مفهوم اصطلاحی قرآن می‌پردازد.

فصل دوم با عنوان «رویکردهای اعجاز» به بررسی رویکرد ذوقی، زبان شناختی، هنری، عقلانی و بیانی اختصاص دارد.

نویسنده در فصل سوم با عنوان «سیر تاریخی اعجاز قرآن» به تبیین تاریخی شامل نقد و بررسی نظریه صرفه، نقد دیدگاه صرفه و صرفه از نگاهی دیگر پرداخته و قرن چهارم تا چهاردهم را بررسی می‌کند.

«اعجاز قرآن در دوران جدید» و «بررسی اعجاز قرآن در ایران معاصر» عنوان چهارمین و پنجمین فصل از کتاب حاضر هستند.

ششمین و آخرین فصل از این کتاب به عنوان «اعجاز قرآن و خاورشناسان» به بیان خاستگاه و رویکردها(روحیه برتری‌طلبی غریبان، علمی و تخصصی و خاستگاه دینی و سیاسی)، مکاتب خاورشناسی و خاورشناسان و قرآن پرداخته و اعجاز قرآن از دیدگاه خاورشناسان، اعجاز متنی و ارزیابی نهایی را به رشته تحریر درآورده است.

4 (7)

علاقه مندان برای خرید اینترنتی این کتاب می توانند به نشانی اینترنتیhttp://shop.isca.ac.ir/  مراجعه کنند.