به گزارش خبرگزاری هنرآنلاین، خطیب توانمند تهرانی آقای حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین انصاریان در پیامی هفته کتاب را گرامیداشت و نوشت:

تمدّن اسلامی بر پایۀ فرهنگ است و فرهنگ بر پایۀ کتاب، و کتاب نیز معجزۀ دین خاتم پیامبران. در این دین، کتاب بس قدر دیده و بر صدر قرار گرفته و خداوند تبارک و تعالی معجزۀ پیامبر خاتم را نه مانند معجزات دیگر پیامبران، بلکه «کتاب» قرار داده و به قلم و نوشته سوگند خورده است: ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ .

اسلام به عنوان دینی کتاب‌محور، پایه‌گذار فرهنگی است که عالمان آن، در طیّ قرنها، آثاری فراوان در رشته‌های گونه‌گون علمی آفریدند و تمدّنی را پی افکندند که بنیادش بر حکمت و عقلانیّت است و تمدّنهای دیگر وامدار آن. شاهد این گفتار، کتابهایی چون الذّریعة الی تصانیف الشّیعة و کشف الظّنون عن اسامی الکتب و الفنون است که شامل فهرستی از کتابهایی است که دانشوران مسلمان در هزارۀ اخیر، بلکه پیشتر از آن، تألیف کردند و با هر کتاب، خشتی بر کاخ فرهنگ نهادند و یادگاری برای بشریّت باقی گذاشتند «که از باد و باران نیابد گزند.»

جهان امروز با سرعتی دم‌افزون، شاهراه علم و فنّاوری را درمی‌نوردد و دریغ است مسلمانان، که در گذشته قافله‌سالار فرهنگ و تمدّن بودند، از کاروان علم امروز عقب افتند. اکنون بر ما مسلمان فرض عین و عین فرض است که آن گذشتۀ زرّین خویش را تجدید کنیم، و این نیز ممکن نیست مگر اینکه فرهنگ را در کانون توجّه خود قرار دهیم و با کتاب‌خوانی خوی بگیریم.

هفتۀ کتاب، فرصتی مناسب است برای فراخوان به مطالعه و ارتقای فرهنگ عمومی مردم و برکشیدن ایران امروز به ایرانی بالنده‌تر و رشدیافته‌تر. سوگمندانه آمار مطالعه در ایران چندان مطلوب نیست و گروهی کتابخوانی را محدود به دوران مدرسه و دانشگاه می‌شمارند. امید است کارگزاران محترم امور، که عهده‌دار برپاییِ هفتۀ کتاب هستند، این فرصت را غنیمت شمارند و یکایک خانواده‌های ایرانی را با فرهنگ کتاب‌خوانی و کتاب‌خویی آشنا سازند.

در پایان، به همۀ کتابداران و کتابشناسان و فهرست‌نویسان و مصحّحان و نویسندگان و مترجمان، شادباش می‌گویم و امید می‌برم در هفتۀ کتاب، از کوششهای سترگ این فرهنگبانان ارجگزاری شود.

حسین انصاریان

27 آبان 1402