به گزارش هنرآنلاین، محمدمهدی اسماعیلی روز یکشنبه در نشست شورای مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ترمیم برخی انگاره‌های فرهنگی اظهار کرد: ریل گذاری جدید برای تقویت محتوا در استان ها با تخصیص منابع جدید صورت گرفته، به طور مثال به انجمن‌های هنری، موسیقی و تجسمی در هر استان یک میلیارد و به انجمن های ادبی نیز حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد اختصاص داده خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با تاکید بر اهمیت موضوع عفاف و حجاب برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این موضوع برای ما جدی است و این‌امر وظیفه قانونی و شرعی ماست.

اسماعیلی به اتفاقات غزه نیز اشاره کرد و گفت: مواضع و سخنان رئیس جمهور درباره فلسطین در اجلاس‌های اخیر از موضع عزت بود.

وی تاکید کرد: طبق یک نظرسنجی در شهریور ماه امسال، سه چهارم مردم ایران حامی مساله فلسطین هستند و این امر اکنون به واسطه جنگ غزه حتما بیشتر هم شده است، اما متاسفانه برخی تلاش می کنند با ایجاد دو قطبی و گسل‌های اجتماعی، خلاف این مساله را بازگو می‌کنند.

اسماعیلی افزود: روز ۱۴ مهر را به عنوان حماسه جوانان فلسطینی و ۲۵ مهر را به دلیل بمباران بیمارستان غزه به عنوان روز نسل کشی نامگذاری کردیم و رئیس‌جمهور این موضوع را در نشست ریاض مطرح کرد.