به گزارش هنرآنلاین، موسسه انتشاراتی ایران به‌ تازگی در حوزه تاریخ شفاهی کتاب «خاطرات ام جهاد» همسر خلیل‌الوزیر مبارز فلسطینی‌ و روایت یک عمر همراهی با ابوجهاد را در ۳۱۲ صفحه و قطع رقعی اروپایی منتشر کرده است، این کتاب ذیل مجموعه گفتمان مقاومت این انتشارات منتشر شده و دربردارنده زندگی‌نامه خودنوشت انتصار الوزیر (ام‌جهاد)، همسر خلیل ابراهیم الوزیر (ابوجهاد) است.

ابوجهادی که در ۱۰ اکتبر ۱۹۳۵ در رمله فلسطین به‌ دنیا آمد، سیاست‌مدار و تئوریسین نظامی فلسطینی، از بنیان‌گذاران جنبش فتح و عضو کمیته مرکزی این سازمان و فرمانده العاصفه، شاخه نظامی این جنبش بود که در نهایت در ۱۶ آوریل ۱۹۸۸ توسط کماندوهای اسرائیلی در تونس به ‌شهادت رسید.

در این کتاب، شرح حال و سفر مبارزاتی خود را با همسر و هم‌رزمش خلیل الوزیر به رشته تحریر درمی‌آورد و در این اثنی داستانی مستند از وقایع و رخدادهای مهم زندگی این شهید، به خصوص شکل‌گیری و تأسیس جنبش فتح را پیش رو می‌گذارد.

این زن که در کنار همسرش یکی از زنان تأثیرگذار در جریان مقاومت است، از نزدیک شاهد تغییر و تحولات در جریان جنبش ملی فلسطین بود و نامش به‌ عنوان اولین عضو زن در تأسیس جنبش فتح مطرح می‌شود که در برهه‌ای نیز به‌ طور موقت رهبری نیروهای طوفان را به‌ عهده گرفت.