گروه فرهنگ و ادبیات خبرگزاری هنرآنلاین: ارادت مردم کشور ما به حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) بر هیچ کس پوشیده نیست و تجلی این ارادت این است که مردم این سرزمین از جای جای کشور برای زیارت بارگاه آن امام رئوف به مشهد مقدس می روند. از این رو شاید علاقه مند باشیم تا  کتابهایی را بشناسیم که بیش از پیش ما را با حضرتش آشنا بگرداند. یکی از این کتابها کتاب «مسند امام رضا» (علیه السلام) است. در این کتاب، آنچه که از امام هشتم علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السّلام) در کتب مختلف توسط ائمه حدیث و قدمای اصحاب امامیه نقل و روایت شده، گردآوری شده است. بخش مهم کتاب متشکل از زندگی و روایات حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام می‌باشد.

نویسنده در ابتدا، این کتاب را برای علما و محققین در معارف اسلامى به زبان عربى که زبان روایات امام رضا علیه السلام مى‌باشد، تدوین کرده و سپس خود برای اینکه فارسی‌زبانان نیز از آن بهره‌مند گردند، آن را به زبان فارسی ترجمه کرده تا مسلمانان ایرانى نیز از آن استفاده کرده و معرفت آنان نسبت به امام‌رضا(علیه‌السلام) افزودن گردد.

در این اثر، از ذکر تمام سند اخبار و روایات خوددارى شده و فقط راوى آخر سند که از امام رضا(ع) روایت مى‌کند، ذکر شده و از آوردن مآخذ و منابع موضوعات مورد بحث، به علت اینکه در اصل کتاب ذکر شده است، خوددارى شده‌است.

نویسنده این اثر همه «مسند الرضا» را در بخش فارسی نیاورده چون همه اخبار آن، مخصوص اخبار مربوط به احکام بوده و از نظر عامه، مورد استفاده نبوده و لذا از ذکر آن‌ها در این اثر خوددارى کرده است. همچنین نویسنده برای اینکه اصل امانت در ترجمه روایات را به خوبى رعایت کرده باشد، بیشتر ترجمه را به صورت تحت‌الفظى انجام داده است.

 

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: در نامه حضرت رضا (ع) خواندم که به خط خود نوشته بود: به شیعیان من برسان که زیارت من در نزد خداوند با هزار حجوعمره مقبوله برابر است .گوید : به حضرت ابو جعفر (ع) گفتم : هزار حج ؟ فرمود : آری هزار هزارحج برای کسیکه عارف به حق آن باشد .ابراهیم بن اسحاق نهاوندی گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: هر کس بادوری قبرم مرا زیارت کند، من در روز قیامت در سه جا نزد او خواهم آمد و او را از خطرات نجات خواهم داد :هنگامیکه نامه های اعمال مردم در میان آنها پخش شود و موقعیکه مردم یخواهند از صراط عبور کنند، و وقتی که آنها را در پای میزان عدل پروردگارحاضر نمایند .