این نمایشگاه از ۳۱ خرداد تا ۳ تیر در شهر آفتاب برپاست؛ اما آنچه در این نمایشگاه به چشم می‌خورد جای خالی قهرمانان ملی و کهن ایرانی در صنایع فرهنگی کشور است.

از همان ابتدای بازدید از نمایشگاه؛ پسوند‌های خارجی در کنار کلمه ایران جلب توجه می‌کند، نکته‌ای که بی ربط به محصولات ارائه شده در این نمایشگاه نیست.