به گزارش هنر آنلاین، هشتمین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی، ویژه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.

در این شماره از فرهنگ دیپلماسی ابتدا ۱۰ مسئله اساسی ایران در سال ۱۴۰۲ در حوزه سیاست خارجی و داخلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین مصاحبه‌ای با حسن بهشتی‌پور در خصوص تحولات قفقاز و آسیای مرکزی صورت گرفته و همچنین یادداشت‌هایی در مورد تغییر رویکرد ریاض در منطقه و چند تابلو از دیپلماسی منطقه و جهان در سال ۱۴۰۱ تبیین شده است.

در بخش سیاست بین الملل، ابتدا سخنرانی ظریف در خصوص بازندگان و برندگان تهاجم روسیه علیه اوکراین آمده و سپس بحران‌ها و درگیری‌های مهم در ۱۴۰۲ و ۱۰ درس از بازگشت تاریخ ریچارد هاس مورد بررسی قرار گرفته است.

در حوزه دیپلماسی اقتصادی، یادداشت‌ها و مقالاتی در مورد ابرتورم در ایران، راه رسیدن به توسعه یافتگی و فساد در آموزش عالی آمده است.