به گزارش هنرآنلاین ، امیرحسین انبارداران در این باره گفت: تمام خاطرات موجود در این اثر بکر هستند و برای اولین بار درقالب داستان منتشر می‌شوند.

ضمن اینکه برای نگارش این اثر حدود دوسال وقت گذاشتم و برای یافتن این خاطرات بکر، سفرهایی به داخل و خارج کشور داشتم. ناشر این اثر، سوره مهر است.

انبارداران در حال حاضر، خاطرات شفاهی یکی از رزمندگان «لشکر۱۷ علی ابن ابیطالب (ع)» را در دست نگارش دارد.