گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این رمان ادامه کتاب قبلی این نویسنده «آدم‌های خوشبخت کتاب می‌خوانند و قهوه می‌نوشند» است. «زندگی آسان است، نگران نباش» با این که اثر مستقلی محسوب می‌شود شخصیت‌ها همان‌ها هستند ولی با اتفاقات و داستان‌های تازه‌ای روبرویند.

در کتاب قبلی دایان بر اثر حادثه‌ای همسر و دخترش را از دست داده است. او که پس از این اتفاق تلخ همه چیز را برای خود تمام شده می‌داند با تصمیمی مناسب به روند عادی زندگی برمی‌گردد. دایان به شهری در ایرلند می‌رود؛ این سفر زندگی او را دگرگون می‌کند. در رمان «زندگی آسان است، نگران نباش» دایان به پاریس برگشته و کافه‌ خود را که درباره آن صحبت کرده بود مدیریت می‌کند. او تصمیم تازه‌ای برای زندگی‌ می‌گیرد، آشنا شدن با آدمی که بتواند همراه و همدم باشد. اما حس وفاداری به‌ همسرش کالین، دایان را دچار چالش کرده است.

آنیس مارتن- لوگان در کتاب «زندگی آسان است، نگران نباش» هم تلاش یک انسان را برای زندگی کردن و بازگشت به آن نشان می‌دهد.

در بخشی از این رمان در صفحه ۱۷۰ می‌خوانیم: «از خودم پرسیدم چطور توانستم بدون آنکه تصادف کنم به فرودگاه دوبلین برسم. همه چهار ساعتی را که در راه بودم، وقتی ماشین اجاره‌ایم را پس دادم، وقتی کیف و چمدانم را تحویل دادم و از گیت‌های امنیتی رد شدم، گریه کردم. حتی، وقتی روی صندلی هواپیما نشستم و برای اولیویه پیامی نوشتم، باز هم گریه می‌کردم. وقتی هواپیما بلند شد، احساس می‌کردم ویران شده‌ام و مرا از سرزمینم جدا می‌کنند. با این حال، باید به خودم مسلط می‌شدم و آرام می‌گرفتم. مردی که در پاریس منتظرم بود، تقصیری نداشت که مرا در چنین حالتی ببیند. برای اینکه چهره‌ام آرام‌تر شود یا بهتر است بگویم پف چشم‌هایم بیشتر بخوابد- جزو آخرین مسافرانی بودم که پیاده شدم».

انتشارات به‌نگار چاپ ششم کتاب «زندگی آسان است، نگران نباش» نوشته آنیس مارتن- لوگان را با ترجمه ابوالفضل الله‌دادی امسال -۱۴۰۱ منتشر کرده است. این اثر نخستین بار سال ۱۳۹۶ نشر یافته بود.