گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: غزاله بزرگ‌زاده با این توضیح که «خلجان» را انتشارات روزگار منتشر می‌کند به هنرآنلاین گفت: این مجموعه متشکل از چهار داستان کوتاه با عناوین «گریبان» «تموج» «تحسر» و «الحاح» است، که به شیوه سیال ذهن روایت شده‌اند. شخصیت اصلی هر چهار داستان زنانی با سنین و شخصیت‌های مختلف هستند؛ شخصیت‌هایی که ممکن است مشابه انسان‌های پیرامون ما باشند.

او با بیان این که شخصیت‌های اصلی هر چهار داستان روایت دغدغه‌ها و مشکلات خاص خود را دارند، افزود: آن‌ها از زاویه‌ دید خودشان به مسائل و پیرامون‌ می‌نگرند و با شیوه‌ای خاص سعی در رسیدن به مقاصد، اهداف‌ و حل مشکلات دارند؛ حتی اگر قساوتی به‌خرج می‌دهند همچون شخصیت اصلی داستان «گریبان» خود را حق به جانب می‌بیند و یا همچون راوی داستان «تموج» ناظر بی‌قضاوتی است که با تحمل دشواری‌های زندگی سعی دارد از ادامه آن سر باز نزند.

بزرگ‌زاده که پیش‌تر دو رمان «گم‌شده‌ای در مه» و «راز یک معما» را نیز با محوریت زنان در مواجهه با مسائل اجتماعی نوشته و منتشر کرده است، درباره اهمیت دادن به زنان در کتاب‌هایش و پرداختن به مشکلات آنان، اظهارداشت: دغدغه‌‌ اصلی من در آثارم نشان دادن اجتماع و بازخورد آن بر روی زنان بوده است. زنانی با شخصیت‌های سفید، سیاه یا خاکستری، زنانی که در زندگی واقعی و روزمره‌ همه ما حضور دارند. زنانی که می‌توانند خواهر، مادر، یا نزدیکان‌مان یا حتی خودما باشند. ویژگی و احساسات مشترک و مشابه‌ای با ما داشته باشند یا تجربه کنند. زنانی که ممکن است فهمیده نشوند یا شاید نتوانند خود، افکار و احساسات‌شان را به دیگران بفهمانند و فهمیده نشوند، زنانی که ممکن است با پیش‌داوری یا قضاوتی ناصحیح و ناعادلانه به نقطه‌ انتهایی زندگی برسند یا زنانی که با وجود همه‌ درک نشدن‌ها و مشقت‌هایی که در زندگی یا از سوی دیگران متحمل شده‌اند خود را نمی‌بازند و با عزم راسخ در پیشبرد اهداف خویش در تلاشند.