گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: فرزام کریمی مترجم و روزنامه‌نگار، با اعلام این خبر به هنرآنلاین گفت: کتاب «جنون، استعاره و شر در مسخ» نخستین اثری است که با تمرکز بر یک سوژه یعنی «مسخ» فرانتس کافکا، به‌ نقد، تجزیه و تحلیلی دقیق از این اثر می‌پردازد. تا پیش‌ از این آثاری انگشت‌شمار و در قالب تالیف در باب این سوژه نشر یافتند؛ اما به‌گمانم این نخستین اثر در قالب ترجمه به سرویراستاری هارولد بلوم از برجسته‌ترین منتقدان ادبی قرن بیستم ایالات متحده امریکا است. او همواره به برخورداری از نگاهی کلاسیک شهره بود و در برابر باورمندان به نقد نو و آن‌ها که به ساحت نقد کلاسیک تخطی می‌کردند ایستادگی می‌کرد.

او با این توضیح که هارولد بلوم در کتاب به سردبیری ماهرانه‌ای پرداخته است، ادامه‌داد: البته در ایران آن را سردبیری و در غرب آن را سرویراستاری می‌نامند. به این معنا که بلوم در این نوع آثار علاوه‌بر ویراستاری تخصصی به انتخاب و مطالعه نقدهایی مرتبط با سوژه پرداخته است و توانسته با نکته‌بینی تمام مقالات جامع در باب سوژه را در یک مجموعه گردآوری کند.

کریمی با بیان این که بلوم پس از نگارش مقاله‌ای مفصل درباره «مسخ» سلسله جستارهایی را در کنار دیگر اساتید و همکارانش در کتاب ارائه داده است، افزود: اشخاصی نظیر مارک اندرسون، استاد زبان آلمانی دانشگاه کلمبیا امریکا، الیزابت مک اندرو، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه کلمبیا امریکا، فیلیپ راین، استاد زبان انگلیسی دانشگاه واندربیلت امریکا، جورج جیبیان، استاد کالج اسمیت، استنلی کرنگلد، استاد زبان آلمانی و ادبیات تطبیقی دانشگاه پرینستون امریکا و کافکاشناس، آلن تیهر، استاد زبان فرانسه در دانشگاه میسوری و مایکل روو، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه یل امریکا هم با ارائه جستارهایی، بلوم را در این کتاب همراهی کرده‌اند. تمامی آن‌ها دارای تالیفاتی درباره کافکا هستند. علاوه‌بر این شخصا، دو جستار از ژرژ باتای، فیلسوف شهیر فرانسوی را هم به مجموعه اضافه کرده‌ام تا مخاطب با مجموعه‌ای هدف‌مند روبه‌رو باشد. اهمیت ترجمه چنین اثری بی‌شک در ضرورت وجود نقد خلاصه شده است.

 انتشارات مروارید کتاب «جنون، استعاره و شر در مسخ» را به‌تازگی نشر داده است.