گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: احمد مایل، نویسنده و کارگردان تئاتر با این توضیح که نمایشنامه «ماجراهای جنگل» را انتشارات نمایش نشر داده به هنرآنلاین گفت: داستان کتاب درباره طوبی نوجوانی دوازده ساله است که برای یافتن داروی شفابخش به جنگل می‌رود. در جنگل با دو کرم ابریشم آشنا می شود که به او می‌گویند فرشته مهربان به دست دیو خشک‌سالی اسیر شده و فقط طوبی است که می‌تواند او را نجات دهد تا فرشته باران بتواند تمام قلمرویی که دیو خشک‌سالی در حال نابودی آن‌هاست نجات دهد. طوبی با دوستانی در جنگل آشنا می‌شود و با کمک آن‌ها و مبارزه با غول آهنی می‌جنگند و فرشته مهربان را آزاد می‌کنند.  

او که این نمایشنامه را براساس قصه‌های ایرانی نوشته است، ادامه‌داد: محوریت «ماجراهای جنگل» مبارزه با خشک‌سالی، فداکاری و ایثار است. این متن فضای فانتزی و خیالی دارد و برای تئاتر نوجوان در قالب اجرای عروسکی و زنده نوشته شده است.

مایل نوشتن نمایشنامه برای نوجوانان را بسیار مشکل و کاری حساس دانست و تصریح‌کرد: آن هم نگاشتن متنی که آن‌ها را طی این دوره یاری دهد و پاسخی برای پرسش‌های آن‌ها باشد. برای رسیدن به این هدف نوشتن این متن را آغاز کردم و دو سال زمان برد تا برای نوجوانان حرفی برای گفتن داشته باشد. بارها نوشته شد و صحنه به صحنه تغییر کرد.

او که دو نمایشنامه «ماجراهای فریدون» و «سنگ» را نیز آماده انتشار دارد، افزود: متن نخست اقتباسی از داستان پادشاهی ضحاک در «شاهنامه» فردوسی است و با توجه به مبارزه کاوه آهنگر با ضحاک نوشته شده. فضای وحشت و کشتاری که ضحاک به‌وجود آورده و در نهایت پیروزی کاوه آهنگر در جنگ. در نمایشنامه «سنگ» نگاهی به حادثه فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان دارم. موضوع خانواده‌ا‌‌ی است که تعدادی از آن‌ها زیر آوار می‌مانند. در این میان ننه بلقیس از نگرانی‌های خود می‌گوید.