گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این کتاب دربرگیرنده مجموعه‌ای از نامه‌های مرادی به مریدش در باب مراقبه است. نویسنده ناشناس آن مراقبه را روشی برای تعالی روح می‌داند و با تمرینات عملی «ابر ندانستن» و «ابر فراموشی» مخاطب را در یافتن راه خود به سوی خداوند و متحد ساختن جان خویش با خداوند که تنها با عشق ورزیدن به ذات او و نه به‌واسطه اندیشه حاصل می‌شود هدایت می‌کند.

این اثر در نیمه دوم قرن چهاردهم میلادی، در دوران رعب‌آور حکومت کلیسا، جنگ و تبعیض اجتماعی، بیماری همه‌گیر طاعون نوشته شده است. کتاب «ابرهای ندانستن» بارها توسط مترجمان و زبان‌شناسان مختلف ویرایش و بازنویسی شده است. سادگی و حقیقت نهفته در کتاب آن را به یکی از مهم‌ترین آثار کلاسیک نیایشی تبدیل کرده است.

مترجم کتاب در نسخه «بحران ایمان» مجله کیان به مصاحبه‌ای همنام این کتاب با محمد مجتهد شبستری برمی‌خورد. کلیت آن مصاحبه و بخشی که از «ابرهای ندانستن» نقل قول شده بوده توجه او را جلب می‌کند تا این کتاب را پیدا کند. در نتیجه درمی‌یابد کتاب نوشته عارفی ناشناس است و به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا برگردانده شده. در نهایت به سبب احساس لزوم ترجمه این اثر و علاقه شخصی به متن و محتوا تصمیم به ترجمه آن گرفته است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «امیدوار باشید. آری، شما کم‌توانید و به راستی زندگی دشوار است. این را بپذیرید و سپس نگاهی ژرف و دقیق به خود بیندازید. کیستید؟ چه چیز شما را شایسته آن ساخته است که از جانب پروردگار برای این کار فراخوانده شوید؟ آیا قلب انسان چنان به‌سرعت به خواب رفته، از پا افتاده و درمانده است که با کشش این عشق و بانگ دعوت بیدار نمی‌شود؟ شما انسانید، پس مراقب دشمن دیرین انسان، غرور، باشید. هیچ‌گاه مپندارید که پرهیزگارتر یا بهتر از شخصی دیگری هستید. هیچ‌گاه ارزش فراخوانده شدنتان را با آنچه هستید اشتباه نگیرید».

کتاب «ابرهای ندانستن: به همراه کتاب اندرز سربه‌مهر» به کوشش کارمن آسویدو بوچر و با ترجمه صبا ثابتی در شمارگان ۹۹۰ نسخه و با قیمت ۶۸ هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.