سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: " در اتفاق حرف"  عنوان آخرین دفتر شعر اثر مسعود بیزار گیتی است. این کتاب در قالب یک صد صفحه که شامل 40 شعر می‌شود در نشر ارنواز منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

مجموعه شعرهای "نشان‌های بی جهت"، "صداهای ریخته"، "سطرهای هنوز"، "دهانم با هیچ صلیبی به سکوت نمی‌رسد" ، "در استوای بی تقویم کلمات" ، "از سطرها و نشانه‌ها" ، "از سکوی بی صدایی" (گزینه اشعار) و "تقاطع گمان‌های بی دهان" از دیگر مجموعه شعرهای این شاعر هستند که 5 عنوان آخری در لندن و توسط H&S Media به چاپ رسیده‌اند.

شعری از آخرین دفتر شعر مسعود بیزار گیتی، " در اتفاق حرف" می‌خوانیم:

از حضور محو

 

بر شانه  حرف ها

صف به صف می گذرم

دخیل بر کلمه ای

که نیست در ترسیم تن اش

 

چیزی در جان واج ها

بر نیمکت صبوری ست

و در غربت پیرامون

جلوتر از نگاه ها

اطراف دست های ساکت